1. Het team is merendeels* afkomstig uit de gemeente Peel en Maas op het moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
  2. Dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
  3. Sport moet aangesloten zijn bij een bond erkend door de NOC*NSF;
  4. Er worden geen eisen gesteld voor de leeftijdsgrens;
  5. Als teamprestatie wordt aangemerkt een verrichting, door meer dan één persoon.

Aanmeldingsformulier nominaties