1. Aan degene(n) die zich op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet, dan wel een bijzondere betekenis voor de sport heeft/hebben of heeft/hebben 
    gehad.
  2. De persoon/personen heeft/hebben volgens het inzicht van de nominatiecommissie de aandacht op zich gevestigd door een of meerdere bijzondere actieve of niet- actieve (sport)prestatie(s) te leveren;
  3. De persoon/personen is/zijn woonachtig in de gemeente Peel en Maas* en in principe verbonden aan een vereniging, op het moment van uitverkiezing.

Aanmeldingsformulier nominaties