De 'Gemeentelijke sporttrofee 2018' en de  'bijzondere waarderingsprijs van het jaar 2018' ging naar Ed Janssen uit Meijel voor zijn prestaties als scheidsrechter betaald voetbal.

ED 01

Elk jaar zijn er weer mensen die hun uiterste best doen voor hun eigen vereniging of soms voor meerdere verenigingen. Deze mensen zijn alle dagen van de week in  de weer voor de vereniging. Dat kan zijn in de uitvoering van de sport, tijdens trainingen en wedstrijden. Maar ook tijdens verenigingsevenementen en activiteiten om de kas van de vereniging te laten groeien.

Iedereen doet op zijn of haar manier zijn best om het uiterste eruit te halen. Soms zijn dit mensen die dit uit hobby doen, maar het kunnen ook mensen zijn die vroeger zelf het een en ander op het sportieve vlak gepresteerd hebben en nu iets terug willen doen voor de sport. Er zijn mensen die op de voorgrond treden, anderen blijven liever op de achtergrond. Maar ook al blijven zij op de achtergrond en ook al zijn er veel dorpsgenoten die geen benul hebben, van wat iemand  doet voor de sport of van wat iemand in het verleden voor de sport betekend heeft, toch verdienen deze mensen het om in het zonnetje gezet te worden. Vaak willen ze dat zelf niet en dan moet er wel eens een list verzonnen worden om deze mensen toch naar deze plek te halen om ze de waardering te geven die ze verdienen.

We zijn hier bij het SPORTgala en het draait hier vanavond om sport. Je kunt sport op twee manieren bedrijven: individueel of in teamverband. Voor alle sporten zijn en worden regels in het leven geroepen, die nageleefd moeten worden. Dit lijkt allemaal makkelijk en snel gezegd maar hoe gebeurt dat en wie controleert dat?

Dat zijn vaak weer de vrijwilligers of mensen die iets voor hun sport willen betekenen of terugdoen. Sommige van hen worden jurylid of scheidsrechter om te kijken of sporters zich wel aan de regels houden.

Ook hierin is weer onderscheid te maken, je hebt mensen die het gewoon leuk vinden om dit te doen of die daarmee hun club willen helpen, maar er zijn er ook die  hier hun passie in vinden! En wel zodanig dat zij er hun beroep van willen maken. Als je daar de capaciteiten voor hebt en je de kans krijgt om die te bewijzen moet je er echt veel voor doen, maar ook laten. Geen alcohol, veel trainen, veel weg, geen plek voor andere leuke dingen in het leven. Nooit laat naar bed en altijd gezond eten. Heel veel reizen en zelfs vliegangst overwinnen.  Als je dat allemaal waar kunt maken, dan maak je mooie dingen mee, mag je grote wedstrijden leiden, zie je mooie stadions en ontmoet je mooie en goede sporters.             

En daarom….

VOOR DE BIJZONDERE PRESTATIES  DIE HIJ DOOR ZIJN CARRIERE HEEFT GELEVERD VOOR DE VOETBALSPORT HEEFT DE NOMINATIECOMMISSIE VAN HET SPORTGALA BESLOTEN OM DE BIJZONDERE WAARDERINGSPRIJS VAN HET SPORTJAAR 2018 UIT TE REIKEN AAN:

ED JANSSEN