Talent

 1. De sporter/sportster is woonachtig in de gemeente Peel en Maas* op het moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
 2. De sporter/sportster op 31 december van het verkiezingsjaar nog geen 18 jaar is;
 3. Dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
 4. Sport moet aangesloten zijn bij een bond erkend door de NOC*NSF.

Klik op de link voor het

Aanmeldingsformulier nominaties 2023

Sporter/Sportster

 1. De sporter/sportster is woonachtig in de gemeente Peel en Maas* op het moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
 2. Dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
 3. Sport moet aangesloten zijn bij een bond erkend door de NOC*NSF;
 4. Er worden geen eisen gesteld voor de leeftijdsgrens.

Klik op de link voor het

Aanmeldingsformulier nominaties 2023

Sportploeg

 1. Het team is merendeels* afkomstig uit de gemeente Peel en Maas op het moment dat de sportprestatie, die tot de uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;
 2. Dat er een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd;
 3. Sport moet aangesloten zijn bij een bond erkend door de NOC*NSF;
 4. Er worden geen eisen gesteld voor de leeftijdsgrens;
 5. Als teamprestatie wordt aangemerkt een verrichting, door meer dan één persoon.

Klik op de link voor het

Aanmeldingsformulier nominaties 2023

Bijzondere waarderingsprijs

 1. Aan degene(n) die zich op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet, dan wel een bijzondere betekenis voor de sport heeft/hebben of heeft/hebben 
  gehad.
 2. De persoon/personen heeft/hebben volgens het inzicht van de nominatiecommissie de aandacht op zich gevestigd door een of meerdere bijzondere actieve of niet- actieve (sport)prestatie(s) te leveren;
 3. De persoon/personen is/zijn woonachtig in de gemeente Peel en Maas* en in principe verbonden aan een vereniging, op het moment van uitverkiezing.

Klik op de link voor het

Aanmeldingsformulier nominaties 2023

Iedereen kan sporten

 1. Prijs voor sporters met een beperking.
 2. Deze categorie dingt NIET mee naar de gemeentelijke sporttrofee, omdat deze sporters uit heel Noord-Limburg afkomstig kunnen zijn.
 3. De drie genomineerden in deze categorie worden aangedragen door het I.K.S. (Iedereen Kan Sporten: www.iedereenkansporten.nl),
 4. Daarna bepaalt de nominatiecommissie van het Sportgala Peel en Maas wie van de drie de winnaar wordt.